MASW

Yöntem

MASW yöntemi,  Rayleigh dalgasının yayınımını gözlemleyerek  S dalga hızını edilmesi amacıyla kullanılır. Sismik kırılma çalışmasına benzer olarak, yapay olarak oluşturulan kaynaktan yayılan dalgalar 1-2 m aralıklı dizilmiş jeofonlar yardımıyla kayıt edilir. Analiz sonucunda 30m derinliğe kadar S-dalga hızının ortalaması (Vs30 )  araştırılır.

 

Veri toplama

Alan çalışmasında; Alanın durumuna göre farklı jeofon aralıkları ve kaynak uzaklığı (offset) denenmeli ölçülen verilerden dispersiyon elde edilip edilmeyeceğine bakılmalıdır. Kaynak  balyoz ile veya ağırlık düşürme yoluyla oluşturulabilir.

 

Ölçüm

Uygulamada her sahada 1 serim ile ölçü alınmaktadır. anacak verilerin yorumu aşamasında tek serimden elde edilen Vs -derinlik modeli güvenilir olmayabilir.

Her çalışma için birbirine geçmeli en az 3 ölçü önerilir. Hat boyunca ölçümler her zaman birbirini denetler ve yan yana elde edilen tabakalı (1B) modeller yardımıyla  yalancı (pseudo) 2B kesit elde edilebilir.

 

Araştırma derinliği

Araştırma derinliği (d) yaklaşık olarak dispersiyon(VD) eğrisinden frekans-derinlik dönüşüm bağıntısı ile kestirilebilir,

d=VD / (2 f )

VD-frekans (f) egrisi uzun elde edilirse araştırılan derinlik orantılı olarak artar.

 

1B Ters Çözüm

1B modelleme çalışmalarında katmanların varlığı araştırılırken. Yöntemin özelliği gereği çok farklı model elde edilebilir.